Пахаренко Василь Іванович

(12.05.1964)

літературознавець, поет

 


В.І. Пахаренко народився 12 травня 1964 року в с. Червона Слобода Черкаського району.

Навчався у Червонослобідській середній школі, яку успішно закінчив у 1981 році. Захоплювався літературою, пробував своє перо в поезії, відвідував засідання творчої студії при письменницькій спілці.

У 1981 році вступив до Черкаського педагогічного інституту на українське відділення філологічного факультету. Закінчивши вищий навчальний заклад у 1985 році, працював учителем української мови та літератури в Дубіївській школі Черкаського району.

З 1991 року працював у Черкаському педагогічному інституті викладачем, але співпраця з цим вузом почалася раніше, у 80-ті роки.

Василь Іванович завжди дивував усіх своїм небуденним талантом і винятковою працездатністю, бажанням самовдосконалюватись, вражав своєю ерудицією і одночасно чемністю, щирістю й добротою.

В.І. Пахаренко активно співпрацював з газетою «Молодь Черкащини», на сторінках якої надрукував свій перший «проблемний» матеріал – статтю «Колискова наша мова», в якій обстоював права української мови у державі, проблеми її збереження й розвитку. Ця стаття була першою в ряду наступних, якими молодий автор засвідчив уміння публічно говорити про основоположні проблеми українського суспільства у сфері духовності, культурології й ідеології. Вперше в Україні вчитель-словесник  наважився написати про голод 1933 року, а це могло завадити йому вступити до аспірантури. У газеті «Молодь Черкащини» за 1989 рік з’явилася анонімна стаття «Таємниця Пахаренка», яка мала певні погрози. Та Василь Іванович тільки активніше й цілеспрямованіше став працювати над багатьма актуальними темами, написавши десятки статей та окремі книги.

В.І. Пахаренко продовжував свою літературну діяльність, навчаючись в аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Шевченка Національної академії наук, а потім так захопився кандидатською дисертацією, що використав її при написанні книги «Поєдинок з Левіяфаном. Міт і псевдоміт в українській літературі 20-х років».

У 1994 році успішно закінчив аспірантуру. В цьому ж році виходить збірка поетичних творів «Скалки». Грунтовні знамениті наукові праці «Незбагненний апостол» вийшли друком у 1993 та 1999 роках. Це солідне глибоке монографічне дослідження долі і творчості Т.Г. Шевченка було відзначене дипломом і премією Президії Національної академії наук України для молодих учених. У праці автор пропонує свій «ключ» до осмислення світогляду й творчого шляху поета.

В.І. Пахаренко – шанована і поважна людина, славетний українець. Нині він – науковець, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, працює на кафедрі української літератури та компаративістики.

Популярністю у студентів користуються книги Василя Пахаренка «Художнє слово. Короткий нарис практичної поетики» (2001), «Українська поетика» (2002), у вчителів – шкільний підручник «Українська література» для 9 класу. Педагоги високо цінують і використовують у своїй роботі рекомендації та матеріали численних методичних статаей.

Василь Іванович – публіцист. У його доробку – науково-публіцистичні дослідження голодомору в Україні – «Віті єдиного древа. Україна Східна і Західна в апокаліпсисі ХХ ст.» (2005), «Третій людомор», «Слово, що здолало смерть».

Знаємо В.І. Пахаренка як перекладача,  знавця іноземних мов, як дослідника творчості не тільки Кобзаря, а й Василя Симоненка, Тодося Осьмачки, письменників діаспори.

Василь Пахаренко, маючи багато талантів і здібностей, віддає пріоритеті книзі, письменству. За таку надзвичайну вірність їм він удостоєний Міжнародної української премії ім. Д. Нитченка, є Лауреатом Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов», обласної премії ім. Василя Симоненка; він – член Національної спілки письменників України.

Останнім грунтовним доробком Василя Пахаренка є монографія «Шевченко як геній: природа, своєрідність і стратегії інтеграції геніальності поета», в якій автор досліджує феномен геніальності Тараса Шевченка.

Василь Пахаренко – це талант від Бога. Він дуже багато зробив для Черкащини, для кожного поціновувача українського слова.

 

Література

 

Пахаренко, В. Українська поетика / Василь Пахаренко ; [ред. Н.А. Пахаренко]. – Вид. 3-тє, доп. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2009. – 403 с. : іл.

Пахаренко, В. Шкільне шевченкознавство : навч. посіб. / Василь Пахаренко. – [Черкаси] : Брама-Україна, 2007. – 255 с. : іл.

Пахаренко, В. Начерк Шевченкової етики / Василь Пахаренко. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – 208 с.

Пахаренко, В. Віті єдиного древа : (Україна Східна і Західна в апокаліпсисі ХХ ст.) / Василь Пахаренко. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 304 с.

Пахаренко, В. Як він ішов… Духовний профіль Василя Симоненка на тлі його доби : літературозн. есей / Василь Пахаренко. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – 52 с.

Пахаренко, В. Поєдинок з Левіяфаном : міт. і псевдоміт. в українській літературі 20-х років / Василь Пахаренко. – Черкаси : Брама-Україна, 1999. – 192 с.

Пахаренко, В. Незбагненний апостол : світобачення Шевченка / Василь Пахаренко. – Вид. 2-ге, доп. – Черкаси : Брама-ІСУЕП, 1999. – 296 с.

Пахаренко, В. Слово, що здолало смерть : укр. нар. творчість про Голодомор / Василь Пахаренко. – Черкаси : Відлуння, 1998. – 28 с.

Пахаренко, В. [Твори] / Василь Пахаренко // Письменники Черкащини : вибр. твори. – Черкаси, 2007. – Т. 2. – С. 118 – 146.

Пахаренко, В. Василь Пахаренко // Криничка : антол. творів письм. Черкащини для дітей та юнацтва : [у 2т.]. – Черкаси, 2009. – Т. 2. – С. 316 – 321.

 

* * *


Поліщук, В. Концептуальний Пахаренко // Поліщук В.Т. Про класиків, неокласиків і сучасників. – Черкаси, 2007. – С. 339 – 344.

Поліщук, В.Т. Василь Пахаренко / Володимир Поліщук // Письменники Черкащини : вибр. твори. – Черкаси, 2007. – Кн. 2. – С. 112 – 117.

Лис, С.М. Провідники до літературознавчих глибин : про книги Василя Пахаренка / С.М. Лис // Пед. вісн. – 2005. – №1/2. – С. 56 – 57.

Вчений. Письменник. Патріот. Василь Пахаренко : біобібліогр. нарис / Черкас. обл. б-ка ім. В. Симоненка ; уклад. Н.М. Філахтова. – Черкаси, 2007. – 37 с.

Поліщук, В. Пахаренко Василь Іванович [Текст] : [Т. Шевченко в творчості В. Пахаренка] / Володимир Поліщук // Шевченківська енциклопедія. – Київ, 2013. – Т. 4. – С. 793 – 794.