Правила користування
Черкаською обласною універсальною науковою бібліотекою
імені Тараса Шевченка

 

 

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про захист персональних даних», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», Статуту бібліотеки, інших нормативно-правових документів.

1.2. Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права і обов’язки.

1.3. Бібліотека у порядку, передбаченому її Статутом, визначає зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності.

 

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, який досяг 16-річного віку, отримав паспорт, має право на користування бібліотекою.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Підприємства, установи, організації мають право на одержання бібліотечних послуг, в т.ч. платних, на договірних засадах.

2.4. Користувачі бібліотеки мають право:

   • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
   • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
   • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
   • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);
   • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
   • користуватися іншими видами послуг, у тому числі платними;
   • брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.5. Право користування відділом міського абонемента надається користувачам, які зареєстровані за місцем проживання у м. Черкасах та населених пунктах Дахнівка, Червона Слобода, Хутори, Геронимівка, Оршанець та Р. Поляна, які віднесені до міської зони.

2.6. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі та їх кількість відмічена у контрольному листку.

2.7. Користувачі мають право одержати з відділу міського абонемента одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 10 днів. На прохання користувачів термін користування може бути продовжено, якщо на документи відсутній попит інших користувачів, але не більше 2-х разів підряд. Для оформлення продовження терміну користування необхідно пред’явити видання бібліотекарю.

2.8. Документами, одержаними у читальних залах, читачі мають право користуватися тільки в приміщенні бібліотеки. Кількість бібліотечних документів, що одноразово видається у читальних залах обмежується 5-ма примірниками. Бібліотека самостійно визначає види, типи та назви документів, що видаються лише в читальних залах.

2.9. Рідкісні та цінні документи, видання, сформовані у теках, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальних залах. Використання рідкісних та цінних видань для копіювання не дозволяється. Перелік таких видань бібліотека визначає самостійно.

2.10. Надання комп’ютерних та Інтернет-послуг визначається окремими «Правилами».

2.11. Користувач має право безкоштовно користуватися Wi-Fi зоною, попередньо зробивши відмітку у контрольному листку в Інтернет-центрі бібліотеки.

2.12. У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА, сплативши вартість поштових витрат. Користувачі мають право замовити по МБА одноразово не більше 5-ти документів.

2.13. Документами, одержаними по МБА, можна користуватися тільки в читальних залах. Термін користування одержаними по МБА документами визначає бібліотека-фондотримач, але не більше 30 днів.

2.14. Абоненти, що порушили правила користування МБА, позбавляються права користування МБА на встановлений бібліотекою-фондотримачем термін.

2.15. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотекою, мають право користуватися тільки її читальними залами.

2.16. Користувачі мають право на отримання додаткових платних послуг відповідно до «Положення про платні послуги, що надає Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» та прейскуранту цін на них, затверджених директором бібліотеки.

2.17. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

 

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, фотокартку, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати, надають відомості для заповнення реєстраційної картки (у відділі абонемента – для заповнення читацького формуляра). Користувач отримує читацький квиток з вклеєною фотокарткою на право користування бібліотекою. Про зміни в анкетних даних користувач повинен обов’язково повідомити бібліотеку (сектор статистики і контролю).

3.2. Користувач бібліотеки дає свою згоду на обробку всіх своїх персональних даних, вказаних в реєстраційних документах, будь-яким незабороненим законом способом, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури та отримання доступу до матеріальних та інформаційних ресурсів бібліотеки, для здійснення статистичного обліку та звітності в знеособленому вигляді та збереження матеріально-інформаційних ресурсів бібліотеки. Відомості, надані під час реєстрації громадянина, є конфіденційними і використовуються лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Згоду на обробку та збереження персональних даних користувач підтверджує підписом в реєстраційних документах.

3.3. Перереєстрація користувачів здійснюється щорічно за наявності паспорта або документа, що його замінює.

3.4. У разі втрати читацького квитка, користувач повинен повідомити про це бібліотеку, відшкодувати вартість оформлення нового документа і отримати його. У разі зношеності або псування читацького квитка, користувач повинен відшкодувати його фактичну вартість і отримати дублікат.

3.5. Передавання читацького квитка іншій особі, користування квитком іншого читача, а також користування одним квитком двома і більше особами не дозволяється.

3.6. При відвідуванні бібліотеки користувачі зобов’язані здавати в гардероб верхній одяг, ручну поклажу, сумки (дозволяється прозорі папка, пакет або файл), пред’являти працівникам сектору статистики і контролю для відмітки друковані видання та інші носії інформації, які не належать бібліотеці.

3.7. Читачам категорично забороняється вхід до відділу зберігання фондів.

3.8. У секторі статистики і контролю користувач пред’являє читацький квиток, на підставі якого отримує контрольний листок. При виході із бібліотеки контрольний листок залишається у секторі статистики і контролю.

3.9. Підбір літератури здійснюється бібліотекарем за листками вимог або шляхом самостійного вибору у зонах відкритого доступу до фондів.

3.10. Користувач зобов’язаний не порушувати порядок розстановки видань на полицях відкритого доступу.

3.11. Користування бібліотекою дозволяється тільки після пред’явлення читацького квитка і контрольного листка.

3.12. Читачі, яким потрібно отримати бібліотечні послуги у двох чи більше відділах, користуються одним контрольним листком з відміткою його в кожному з відділів.

3.13. За несвоєчасне повернення видань до відділу міського абонемента стягується пеня, про що користувач попереджається при запису до відділу.

3.14. Читацький формуляр є документом, який засвідчує дату, факт видачі та повернення видань.

3.15. Видача документів користувачам припиняється за 30 хвилин до закриття відділів. Користувачам потрібно повернути видання бібліотекарю не пізніше, як за 15 хвилин до закриття відділів.

3.16. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до фондів та майна бібліотеки. При одержанні бібліотечних видань читачі повинні перевірити кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданнях відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несуть користувачі.

3.17. Користувачі, які втратили або зіпсували документ з фонду бібліотеки, повинні замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним.

3.18. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, користувачі за домовленістю з бібліотекою-фондотримачем повинні замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

3.19. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані і неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.20. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.21. Користувачі, які порушують правила користування бібліотекою, позбавляються права відвідувати її на один рік.

 

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов’язана:

   • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;
   • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи користувачів в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
   • дбати про культуру обслуговування користувачів;
   • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
   • задовольняти їх потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
   • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
   • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
   • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
   • створювати бібліотечні ради;
   • звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

 

Правила обговорені у колективі та прийняті радою при директорі

10 липня 2012 р.