Філіпов Михайло Михайлович

(12.07.1858 – 25.06.1903)

вчений-енциклопедист

 

 

Народився у с. Вікниному, тепер Катеринопільського району, у маєтку свого діда генерал-лейтенанта Л.С. Васильківського, який походив з роду Хмельницьких. Батьки М.М. Філіпова були високоосвіченими людьми, які навчили сина грамоти і посіяли в його серці любов до книги.

Навчався на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету, а потім на юридичному факультеті Санкт-Петербурзького університету. Вчився у Парижі у знаменитого французького хіміка Бертело, одержав ступінь доктора натуральної філософії в Гейдельберзькому університеті.

М.М. Філіпов, вчений-енциклопедист, написав цілий ряд філософських праць, серед яких – двотомник «Філософія дійсності», нариси з математики, фізики, хімії, соціології, літературознавства. У всіх своїх численних працях він знаходився на «передньому краї» сучасної йому наукової думки. Здійснив переклади наукових праць Дарвіна російською мовою, Менделєєва – французькою. Створив журнал, у якому вперше опублікував наукову працю Ціолковського, якого вважали фантазером.

Довгий час вчений редагував тритомний «Енциклопедичний словник», виданий П. Сайкіним, більшість статей до якого написав сам.

М.М. Філіпов глибоко зацікавився російською та західноєвропейською літературою, написав ряд критичних нарисів та статей. Працював на літературній ниві. Написав історичну повість «Остап», роман «Осажденный Севостополь» (1889).

М.М. Філіпов хотів винайти прилад, який міг би знищити війну.

25 червня 1903 року під час проведення дослідів вчений трагічно загинув.

 

Література

 

Филиппов, М.М. Осажденный Севастополь : ист. роман // М.М. Филиппов ; предисл. Б.М. Филиппова. – Симферополь, 1983. – 528 с.

Филиппов, М.М. Очерки о западной литературе XVIII – XIX вв. / М.М. Филиппов. – М. : Наука, 1985. – 327 с.

Филиппов, М.М. Мысли о русской литературе / М.М. Филиппов ; предисл. Д. Благого. – М. : Наука, 1965. – 368 с.

Филиппов, М.М. Этюды прошлого: избр. очерки, науч. работы, худож. проза, лит.-крит. ст. / М.М. Филиппов. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 368 с.

 

* * *

 

Оскотский, З. Сверхоружие, от которого отказался Николай Второй / З. Оскотский // Нева. – 2003. – №5. – С. 86 – 91.

Филиппов, Б. Писатель, ученый, редактор / Б. Филиппов // Наука и жизнь. – 1983. – №6. – С. 77 – 81.

Латишев, В. Професор Філіпов – вікнинський пацифіст і останній вчений-енциклопедист / В. Латишев // Прес-Центр. – 2008. – 16 лип. С. 28.

Калиновська, Т. Ніколя Тесла чи Філіпов? / Т. Калиновська, П. Жук // Земля Черкаська. – 2009. – 23 січ. – С.4.