Гулак-Артемовський Петро Петрович

(27.01.1790 – 13.10.1865)

історик, педагог, письменник, байкар

 

 

Народився 27 січня 1790 р. в м. Городищі у сім’ї священика. Навчався в Київській духовній академії, яку закінчив в 1813 році. Протягом кількох років учителював у приватних поміщицьких пансіонах на Волині. У 1817 р. вступає вільним слухачем на словесний факультет Харківського університету, а вже наступного року викладає тут польську мову. У 1921 р. Гулак-Артемовський захистив магістерську дисертацію, а згодом став професором історії та географії; з 1841 р. – ректор університету. Брав участь у діяльності Харківського Товариства доброчинності, співпрацював у періодичних виданнях. Перекладав російською мовою твори західноєвропейських письменників. Автор віршів, байок, романтичних балад. Найпопулярнішою стала антикріпосницька сатирична байка «Пан та собака». Повне зібрання українських віршів побачило світ у 1927 році. Помер у м. Харкові.

 

Література

 

Петро Гулак-Артемовський [Текст] //Видатні постаті в історії України (ІХ –ХІХ ст.). – К., 2002. – С. 253 – 255.

Зеров, М. Гулак-Артемовський [Текст] /М. Зеров //Зеров, М. Українське письменство /М. Зеров; упоряд. М. Сулима. – К., 2002. – С. 54 – 61.

Лабінський, М.Г. Гулак-Артемовський Петро Петрович [Текст] /М.Г. Лабінський //Києво-Могилянська академія в іменах, XVII – XVIII ст. – К., 2001. – С. 158.

Тригуб Т.Ф. П.П. Гулак-Артемовський (1790 - 1865) [Текст] /Т.Ф. Тригуб //Люди і долі. – Черкаси, 2001. – С. 19 – 22.

Руденко, К. Педагог, поет-байкар [Текст] /К. Руденко //Вісник Городищини. – 2009. – 22 січ. – С. 6.

Василенко, Т. Наш земляк – козацького роду [Текст] /Т. Василенко //Вісник Городищини. – 2000. – 26 січ.