Коваль Алла Петрівна

(09.03.1923–16.05.2009)

Мовознавець

 

 

Ім’я Алли Коваль добре відоме й шановане в науковому світі. Професор, доктор філологічних наук, автор більше 30 книг із мовознавства, вона майже 40 років свого життя присвятила Київському державному університету ім. Т. Г. Шевченка. Зокрема упродовж 16 років керувала мовно-стилістичною кафедрою факультету журналістики (нині – Інститут журналістики). Її лекції свого часу захоплено слухали Василь Симоненко, Борис Олійник, Юрій Рибчинський, Вадим Крищенко, Тамара Коломієць, Алла Мазур та багато інших відомих журналістів, письменників, діячів культури.

А. П. Коваль народилася 9 березня 1923 року у с. Яснозір’я Черкаського району. Її батьками були Петро Богуславець (1895–1942) та Ольга Багацька (1899–1981).

У 30-х роках родина Богуславців проживала у м. Козятин на Вінниччині. Батько працював директором аграрного технікуму і нерідко брав на навчання дітей, аби накормити їх. Мама А. Коваль походила з польського роду Багацьких. Вона закінчила гімназію, грала на фортепіано. В їхньому будинку збиралася інтелігенція, яка виїхала з Москви і Петербургу під час революції. Звучала французька мова і романси.

У Козятині Алла закінчила із золотою медаллю школу. Згодом вступила до Київського університету. У кінці 40-х–на початку 50-х років працювала вчителькою у школах Тернопільщини, а згодом – у Київському університеті.

«Вона геніально викладала українську мову», – сказав про Аллу Петрівну Борис Олійник. Мелодика її мови, красота викладання діяла на студентів магічно. Та й сама вона була надзвичайно гарною жінкою.

Стан української мови її постійно тривожив. «Знаєте, ми завжди сміялись над мовою Проні Прокопівни і Голохвастова. Але це зовсім не смішно», – говорила Алла Петрівна.

«Я не граматики збираюсь вас вчити, а культурі», – говорила вона студентам. Для неї головним було прищепити смак і любов до української мови. І вона вміла це робити тактовно і ненав’язливо.

Алла Петрівна мала рідкісний дар ясно, образно і дохідливо викладати теми з мовознавства. Її прекрасні книги «Слово про слово», «Спочатку було слово», «Життя і пригоди імен», «Знайомі незнайомці» – стали раритетами.

За багаторічну віддану працю професор Алла Коваль була нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, нагрудним знаком «Відмінник освіти», отримала подяку столичного міського голови за педагогічну майстерність у підготовці журналістських кадрів, їй було призначено стипендію Президента України як видатній діячці в галузі освіти. У 2004 році Алла Петрівна Коваль стала лауреатом премії ім. В. Вернадського і довічним стипендіатом Фонду інтелектуальної співпраці «Україна – ХХІ століття».

 

Література

 

Вибрані твори А. Коваль

 

Спочатку було слово : крилаті вислови біблійн. походження в укр. мові / А. П. Коваль. – Київ : Либідь, 2001. – 311 с.

Крилаті слова в українській літературній мові / Алла Коваль, Віктор Коптілов. – [3-є вид., доповн., оновл.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 700 с.

Знайомі незнайомці : походження назв поселень України / А. П. Коваль. – Київ : Либідь, 2001. – 304 с.

Слово про слово / А. П. Коваль. – Київ : Рад. шк., 1986. – 383 с.

Ділове спілкування : навч. посіб. / А. П. Коваль. – Київ : Либідь, 1992. – 280 с.

 

Про А. Коваль

 

Щербина, М. Городищенський слід видатного науковця / Микола Щербина // Вісн. Городищини. – 2013. – 29 берез. – С. 4.

Унгурян, О. Оксана Коваль : «Мама считала непристойным жаловаться на невзгоды. И потому она всегда выглядела как королева / Ольга Унгурян // Факты и комментарии. – 2013. – 14 марта. – С. 6.

Унгурян, О. «Мы привыкли смеяться над речью Прони Прокоповны и Голохвастова. Но это совсем не смешно», – говорила профессор Алла Коваль / Ольга Унгурян // Факты и комментарии. – 2011. – 17 мая. – С. 15.

Пономарів, О. Д. Коваль Алла Петрівна / О. Д. Пономарів // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13 : Киї–Кок. – С. 462.