Мариновський Юрій Юхимович

(14.07.1952 - 30.04.2020)

краєзнавець


«Моє життя – спроба
довести його потрібність…»

Ю. Мариновський

 

 


Мабуть найтяжча доля у письменника та літописця історії. Бо ж вони несуть не тільки правду про сьогодення, а беруть на себе тяжку ношу відповідальності про відтворення історичного минулого перед сучасниками й майбутніми поколіннями…

Доля черкаського історика, краєзнавця Юрія Мариновського не просто тяжка, вона, здавалось, немилосердна…

Юрій народився 14 липня 1952 року в Черкасах. Навчався в середній школі № 2, потім – № 17. Мріяв стати військовим. І до здійснення мрії було, здавалось, один крок…

Йому було всього 19 років, коли 1971 року жорстокий випадок зламав всі надії молодого курсанта Донецького вищого військово-політичного училища, майбутнього офіцера. Травма хребта на довгі роки прикувала до ліжка. Здавалось, попереду – відчай і самозабуття. Та він знаходить в собі сили не просто жити, а присвятити своє життя вивченню історії. Подає документи на історичний факультет Полтавського педагогічного інституту. Закінчивши його в 1977 році, пише краєзнавчі розвідки, заглиблюється в безодню історичних джерел про Черкащину.

Особливістю його праць стає глибина дослідження документів, прискіпливість ставлення до кожного історичного факту, вивчення і аналіз всіх наявних першоджерел, змістовні коментарі.

Щоденна, систематична, копітка робота з матеріалами архівів Москви і Петербурга, Києва і Черкас, співпраця з науковими установами, бібліотеками. Історія благословила Ю. Мариновського на подвижницьку працю, зацікавила його, допомогла знайти себе. А особливо Ю. Мариновський у своїх дослідженнях звертає увагу на історію краю. Він переконаний, що «без історії Черкащини не може бути й глобальної історії України».

Темами досліджень Ю. Мариновського стає, зокрема, історія міста Черкаси, його походження, значення топоніму «Черкаси», герби міста; церкви і монастирі, літописні відомості про край.

Публікації Ю. Мариновського з’являються в наукових і науково-популярних журналах і збірках: «Український історичний журнал», «Архіви України», «Мовознавство», «Родовід», «Наука і суспільство», «Український археологічний щорічник» та інших.

Історикам, краєзнавцям, всім, хто цікавиться історією рідного краю, відомі дослідження Юрія Мариновського з історії Черкащини, зокрема міста Черкаси («Ще раз про назву міста Черкаси», «Писемні джерела XI–XIV століть про Канів», «З історії села Жовнине в XVI–XVIII ст.» та інші).

У 1990 році в Черкасах видано історичний нарис Ю. Мариновського «Мотронинський Троїцький монастир».

Особливої уваги заслуговують праці Ю. Мариновського: «Герби міста Черкас: спроба узагальнення виявлених джерел», «Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині: 20-ті роки». Праці були надруковані у виданні Академії наук України «Український археологічний щорічник» (Вип. 1, 2).

У 1997 році в Черкасах у видавництві «Відлуння» вийшла друком книга Юрія Юхимовича Мариновського «Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року» з задуманою автором серії видань «Черкаська минувшина». Книга присвячена вивченню історичної правди про монастирі на Черкащині. До збірки увійшли документи, серед яких – гетьманські універсали, офіційне листування, документи на володіння монастирями, купчі, дарчі. У праці особливу увагу краєзнавців і дослідників привертають універсали гетьманів Петра Дорошенка та Івана Мазепи для Мошногірського і Корсунського монастирів, права князя Я. Яблоновського Мотронинській обителі. Ці документи вперше введені Ю. Мариновським до наукового обігу.

У 2002 році світ побачила друга книга Ю. Мариновського «Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області після 1917 року». Вона присвячена функціонуванню і життєдіяльності православних обителей з 1917 по 1960-й роки. На великому архівному матеріалі вперше відтворюється механізм поступового знищення монастирів на Черкащині після 1917 року.

Двотомник «Православні монастирі…» вийшов у задуманій автором серії «Черкаська минувшина». В цій же серії побачила світ ще одна книга, що отримала назву «Черкаська минувшина 2001: документи і матеріали з історії Черкащини». Альманах розповідає про невідомі і маловідомі факти і події на Черкащині в XVIII–XX ст.

У 2004 році у видавництві «Вертикаль» вийшов у світ історико-краєзнавчий альманах Юрія Мариновського «Шофар», в якому автор знайомить з архівними документами і матеріалами з історії євреїв на Черкащині, починаючи з середини ХІХ століття і до 1960-х років, розкриваючи невідомі раніше сторінки життя єврейського народу на черкаській землі. Розгорнутий вступ до книги з характерною назвою «Terra incognita, или жизнь под покровом жизни»,розповідає про особисті сторінки життя автора, передає неповторний колорит життя старих Черкас.

У 2014 році побачила світ книга Ю. Мариновського «Батьківщина – 2012: альманах. Ч. 1: Гулаки на правобережжі Дніпра: родовід і власність правобережних Гулаків з Артема: матеріали до біографії роду». На новому архівному матеріалі, який вперше вводився в науковий обіг, автором була зроблена спроба відтворити початок і становлення правобережної гілки знаного українського роду впродовж значного часу: 1712–перша пол. ХХ ст.

2017 року вийшла книга «Батьківщина – 2012: альманах. Ч. 2: Семеренки / Симиренки з славетної Городищини: родовід. XVIII–XX ст.». Книга присвячена генеалогічному древу цього городищенського роду у визначених хронологічних межах зі складанням відповідних родових таблиць. Автор намагався відповісти на деякі нагальні питання, які вже потребували відповіді, в першу чергу це стосувалося документального підтвердження існуючих фактів і родових переказів.

1998 року Юрій Мариновський став лауреатом обласної літературно-краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича.

Все зроблене ним на краєзнавчій ниві завжди буде служити нинішнім і прийдешнім покоління.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Праці Ю. Мариновського

 

Батьківщина – 2012 : альманах : Ч. 1 : Гулаки на правобережжі Дніпра : родовід і власність правобережних Гулаків з Артема : матеріали до біографії роду / Юрій Мариновський. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 510 с. – Бібліогр: с. 489–494.

Батьківщина – 2012 : альманах. Ч. 2 : Семеренки / Симиренки з славетної Городищини : родовід. XVIII–XX ст. / Юрій Мариновський. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 134 с. : іл. – Бібліогр: с. 117–122.

Черкаська минувшина. Кн. 1 : Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року / Ю. Мариновський. – Черкаси : Відлуння, 1997. – 208 с.

Черкаська минувшина. Кн. 2 : Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року / Ю. Мариновський. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 480 с.

Черкаська минувшина 2001 / Ю. Мариновський. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2001. – 216 с.

Шофар : ист.-краевед. альманах / Ю. Мариновський. – Черкассы : ПП «Кандыч», 2004. – 292 с.

Мотронинський Троїцький монастир / Ю. Мариновський. – Черкаси, 1990. – 60 с.

Останні роки Мошногірського монастиря (1917–1929) / Ю. Мариновський // Наук. записки, [Ін-ту укр. археографії та джерелознавства]. – Київ, 1996. – Т. 1. – С. 163–177.

Куполи над Тясмином : [Медведів. Миколаїв. монастир] / Ю. Мариновський // Людина і світ. – 1994. – № 2. – С. 8–12.

Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині : 20-ті роки ХХ ст. / Ю. Мариновський // Український археографічний щорічник. – Київ, 1993. – Вип. 2. – С. 68–80. – Бібліогр.: с. 80–91.

Ще раз про назву міста Черкаси / Ю. Мариновський // Мовознавство. – 1991. – № 4. – С. 62–65.

«Сведения о древностях Мошногорского монастыря» / Ю. Мариновський // Архіви України. – 1991. – № 3. – С. 41–46.

Писемні джерела ХІ–XIV ст. про Канів / Ю. Мариновський // Укр. іст. журн. – 1990. – № 8. – С. 11–17.

З історії села Жовнине в XVI–XVIII ст. / Ю. Мариновський // Укр. іст. журн. – 1987. – № 7. – С. 114–120.

Садиба Жаботинського Онуфріївського монастиря [у Черкасах] / Ю. Мариновський // Черкаси. – 1992. – 11 верес. (№ 73). – С. 5.

Георгіївський храм [у Черкасах. 1917–1933 рр.] / Ю. Мариновський // Черкаси. – 1992. – 28 серп. (№ 69). – С. 4.

 

Про Ю. Мариновського

 

Мельниченко, В. Мариновський Юрій Юхимович / Василь Мельниченко // Краєзнавці Черкащини : біобібліогр. довід. – Черкаси, 2016. – С. 119.

Лазуренко, В. М. Мариновський Юрій Юхимович // Лазуренко В. М. Михайлом освічені : лауреати Черкас. обл. краєзн. премії ім. М. Максимовича. – Черкаси, 2009. – С. 24.

Болгарова, М. Ю. [про кн. Ю. Мариновського Православні монастирі на території сучасної Черкаської області до 1917 року] / М. Ю. Болгарова // Наук. записки [Києво-Могилян. академії]. – Київ, 2000. – Т. 18. – С. 90–98.

Малько, А. В. Дослідник черкаської минувшини… / А. В. Малько // Пед. вісн. – 1999. – № 2. – С. 46.

Калиниченко, И. Преодоление. Книги и судьба Юрия Мариновского / И. Калиниченко // Прес-Центр. – 2005. – 31 серп. (№ 3). – С. 20–21.

Арсеньева, Л. Дорога, ведущая к храму : историк-краевед Юрий Мариновский и его книги / Л. Арсеньева // Новини тижня. – 2004. – 21 лип. – С. 8; 28 лип. – С. 8.

Вернидуб, Н. Йому довірилась Кліо / Н. Вернидуб // Акцент. – 2004. – 11 лют. – С. 4.

Борисюк, Н. Трагедія прикувала молоду людину до ліжка / Н. Борисюк // Нова Доба. – 2002. – 5 верес. (№ 70). – С. 5.

Бойченко, Н. Моє життя – спроба довести його потрібність / Н. Бойченко // Дзеркало тижня. – 2001. – 21 квіт. (№ 16). – С. 11.

Айзенберг, Й. Сходження вищої складності / Й. Айзенберг // Черкас. край. – 1998. – 27 листоп. (№ 95). – С. 3.