Мельниченко Василь Миколайович

(01.01.1949)

Історик, педагог, краєзнавець

 


Ім’я професора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, багаторічного голови Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Василя Миколайовича Мельниченка добре відоме на Черкащині.

Народився він 1 січня 1949 року у с. Мурзинці Звенигородського району у родині Миколи Пилиповича і Катерини Михайлівни Мельниченків. Дитинство і шкільні роки пройшли у Звенигородці. Навчаючись у школі захоплювався географією. У 1964 році став переможцем першої обласної олімпіади з географії. Це, напевно, й визначило подальший вибір професії – у 1966 році він вступив і у 1971 році закінчив географічний факультет Петропавловського (Казахстан) державного педагогічного інституту.

Трудову діяльність Василь Миколайович розпочав у 1971 році вчителем сільської школи в Кокчетавській області Казахстану, служив в армії, працював вчителем Катеринопільської школи № 1, пізніше – на комсомольській, партійній та журналістській роботі.

З серпня 1993 року В. М. Мельниченко працює в Черкаському педагогічному інституті (нині національному університеті імені Богдана Хмельницького), де пройшов усі щаблі науково-педагогічної роботи – асистент, аспірант, старший викладач, доцент, професор.

За час роботи в університеті сповна розкрився педагогічний, науковий і творчий хист Василя Миколайовича, прийшли авторитет і визнання. В 2007 році колектив історико-філософського факультету обрав його деканом, а наступного року – директором утвореного на його базі навчально-наукового інституту історії і філософії. Очолюючи інститут 6 років, В. М. Мельниченко вдосконалював навчально-виховний процес, рівень наукових досліджень. Розпочалася підготовка магістрів зі спеціальностей «Архівознавство» та «Етнологія».

У колі науково-творчих зацікавлень професора В. М. Мельниченка – історична географія, економічна й регіональна історія, методологія і практика історичного краєзнавства, пам’яткоохоронна справа. Та якщо виокремити найголовніший дослідницький пріоритет Василя Миколайовича, то це, безперечно, історія рідного краю. В його активі гідний подиву творчий доробок, який складається з понад трьох сотень різнопланових публікацій. У їх числі й щонайменше десяток солідних книг (переважно краєзнавчого характеру), котрі зробили б честь наймаститішому вченому. Серед них: «Наймолодша в Україні», «Черкащина – земля прадавня, щедра і свята», «Шевченкіана Черкащини», «50 пісенних літ», «Краєзнавство Черкащини: сторінки історії» та ін. В. М. Мельниченко підготував і низку навчальних та методичних видань для студентів вишів, з поміж них вирізняються «Історичне краєзнавство», «Моя Черкащина. Історія рідного краю від найдавніших часів до сучасності», «Черкащина в добу Української революції 1917–1921 рр.».

Починаючи від 2003 року під орудою В. М. Мельниченка на базі ЧНУ щодва роки проводяться науково-краєзнавчі конференції «Черкащина в контексті історії України» з виданням відповідних матеріалів.

Уже багато років професор редагує збірник «Краєзнавство Черкащини», який здобув неабияку популярність у найширших читацьких колах.

Далеко не кожен освітянин може похвалитися таким насиченим громадським життям, яке має В. М. Мельниченко. Саме він стояв біля першоджерел обласної організації краєзнавчої спілки, ще від 1996 року став заступником її голови, а ось уже 18 років є очільником черкаських краєзнавців. Його авторитет як лідера чи не найуспішнішої регіональної організації НСКУ є настільки беззаперечним, що В. М. Мельниченка одностайно обрали  членом президії правління цієї найвідомішої творчої спілки нашої держави.

Розважливий розум, різнобічні знання, практичний досвід стали основою для багаторічної участі Василя Миколайовича у роботі багатьох комісій, консультативно-дорадчих рад при обласних владних структурах та громадських об’єднаннях.

Визнанням унікальних заслуг професора В. М. Мельниченка стало присвоєння йому почесного звання заслуженого працівника культури України, нагородження відзнакою Президента України – медаллю «25 років незалежності України», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, почесними грамотами Міністерства освіти і науки та Міністерства культури України, Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаської обласної ради, Національної спілки краєзнавців України. Почесний краєзнавець України, він став і лауреатом Всеукраїнської краєзнавчої премії ім. Д. Яворницького та обласної краєзнавчої премії ім. М. Максимовича.

 

Література

Основні видання праць В. М. Мельниченка

 

Моя Черкащина : (історія рідного краю від найдавніших часів до сучасності) : навч.-метод. посіб. для вчителів та викладачів навч. закладів усіх типів / В. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2006. – 232 с.

Черкащина – земля прадавня, щедра і свята / [авт.-упоряд. В. М. Мельниченко]. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 168 с. : іл.

Цей день в історії Черкащини : хронол. довід. / Василь Мельниченко ; Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 46 с.

Черкащина в добу української революції 1917–1921 рр. : навч. посіб. / В. М. Мельниченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 199 с. : іл.

Культурно-освітня сфера українського повоєнного села (1943–1950 рр.) : (за матеріалами центр. обл. України) / Василь Мельниченко, Олександр Шамрай ; [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 159 с. : іл.

Історичне краєзнавство : посіб. для студентів іст. факультету / В. Мельниченко. – Черкаси : вид. від. ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. – 129 с.

Краєзнавство Черкащини : сторінки історії / В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 191 с. : іл.

Краєзнавець Черкащини : біобібліогр. довід. / ред. і авт.-упоряд. В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 220 с. : іл.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького / упоряд. В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 184 с. : іл.

Шевченкіана Черкащини : вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка на Черкащині / Василь Мельниченко. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 207 с. : іл.

50 пісенних літ : худож.-докум. іст. нарис до 50-річчя лауреата Нац. премії України ім. Т. Г. Шевченка Черкас. академ. засл. укр. нар. хору / В. М. Мельниченко, С. Л. Носань. – Черкаси : Вертикаль, 2007. – 56 с. : іл.

 

Про В. М. Мельниченка

 

Голиш, Г. М. Відомий освітянин і лідер краєзнавства // Голиш Г. М. Пером публіциста : вибр. нариси, ст., інтерв’ю. – Черкаси, 2019. – С. 93–98.

Лазуренко, В. Подвижник краєзнавства Черкащини / Валентин Лазуренко // Краєзнавство. – 2019. – № 1. – С. 43–51 : іл.

Юхно, Б. «Динамічна біографія» Василя Мельниченка / Борис Юхно // Нова Доба. – 2019. – 10 січ. (№ 2). – С. 1, 5.

Голиш, Г. Краєзнавство – доля / Г. Голиш // Освіта. – 2018. – 19-26 груд. – С. 7.

Мельниченко Василь Миколайович : кандидат історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [наук. ред. Г. М. Голиш ; уклад. Л. І. Синявська]. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 75 с., [8] с. іл.