Найден Олександр Семенович

(18.07.1937)

мистецтвознавець, художник, літератор

 

 

Народився в м. Черкаси в сім’ї журналіста, відомого на Черкащині краєзнавця, автора нарису «Черкаси» (1958) С.П. Найдена. Брат Олександра Семеновича, Євген Найден – відомий художник.

Закінчивши Черкаський державний педагогічний інститут, працював у редакції газети «Молодь Черкащини», у м. Києві – на Українському телебаченні, у Дирекції художніх виставок. Працював провідним науковим співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства.

О.С. Найден – автор шести монографій, серед яких «Орнамент українського народного розпису» (1989), «Українська народна іграшка» (1999), «Українська народна лялька» (2007). Він є автором чотирьох поетичних збірок. О. Найден – самобутній художник, персональні виставки якого проходили в Києві й за кордоном. Він – організатор виставок народних майстрів та самодіяльних художників Черкащини : І. Лисенка, сестер Гоменюк, майстрів народної ляльки.

О.С. Найден – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2010 року разом з художником М. Бабаком (автором проекту) за монографію «Народна ікона Середньої Наддніпрянщини в контексті селянського культурного простору».

О.С. Найден – член Національної спілки художників України.

 

Література

 

Найден, О. Народна ікона Середньої Наддніпрянщини в контексті селянського культурного простору : [монографія / авт. проекту М. Бабак ; авт. тексту О. Найден ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Нац. акад. наук України та ін.] / О. Найден. – К. : Книга, 2009. – 544 с. : іл.

Найден, О. Народна картина «Ангел стереже дітей» : розвідки щодо походження, семантики та образних факторів / Олександр Найден. – К. : Стилос, 2008. – 111 с. : іл.

Найден, О. Образ воїна в українському фольклорі : семантичні та образні аспекти / Олександр Найден. – К. : Стилос, 2005. – 260 с. : іл.

Найден, О. Українська народна картина. Фольклорний та етноісторичний аспекти походження і функцій образів : дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.01 / Олександр Семнович Найден. – К., 1997. – 54 с. : іл.

Найден, О. Орнамент українського народного розпису : витоки, традиція, еволюція / О.С. Найден. – К. : Наук. думка, 1989. – 130 с. : іл.

Найден, А. Образный язык народного искусства. Традиция, коллективное и индивидуальное : (на материале украинской народной росписи первой трети ХХ века) : дис. … канд. искусствоведения : 17.00.04 / Александр Семенович Найден. – К., 1984. – 205 с.

Найден, О. Українське народне мистецтво ХХ с. / Олександр Найден // Нар. Мистец. – 2002. – №1-2. – С 12 – 13.

Найден, О. Народна іграшка : традиції, образні особливості / Олександр Найден // Нар. мистец. – №1.- С. 42 – 45.

Найден, А. Пролетающие птицы : стихи / А.С. Найден. – К. : Молодь, 1969. – 46 с.