Нечуй-Левицький (Левицький) Іван Семенович

(25.11.1838 - - 2.04.1918)

письменник

 

 

Народився 25 листопада 1838 року в селищі Стеблеві Корсунь-Шевченківського району в сім’ї сільського священника. Змалку цікавився звичаями і побутом селян, пізнавав скарби українського фольклору та поезії Шевченка, що згодом яскраво відбилося в його творчості.

Навчався Нечуй-Левицький в Богуславському училищі (1848 – 1852), потім у Київській семінарії (1853 – 1859) та Київській духовній академії (1861 – 1865). Перед ним відкривалася духовна кар’єра, але юний магістр богослов’я рішуче від неї відмовився і, пориваючи з сімейними традиціями, викладав російську мову, літературу, історію, географію, логіку в Полтавській семінарії (1865 – 1866), гімназіях Каліша, Седлеця (1866 – 1873), Кишинева (1873 – 1884). У 1885 році письменник вийшов у відставку, оселився в Києві і, ведучи досить замкнене життя, повністю віддався літературній праці.

Розквіт творчості письменника припадає на 70-і – початок 80-х років, коли вийшли його оповіді «Микола Джеря», «Кайдашева сім’я», «Старосвітські батюшки та матушки», роман «Хмари», історичні романи «Гетьман Іван Виговський», «Князь Єремія Вишневецький» та інші.

У 1900 році Іван Семенович продовжив справу перекладу «Біблії» українською мовою, розпочату П. Кулішем. «Біблія» вийшла у Відні 1903 року. Нечуєві-Левицькому належить кілька літературно-критичних і публіцистичних статей.

Останні дні письменник провів на Дегтярівці, у так званому «шпиталі для одиноких людей», де й помер 2 квітня 1918 року. Похований на Байковому винтарі.

У 1967 році у селищі Стеблеві Корсунь-Шевченківського району, в садибі, де народився і виріс І.С. Нечуй-Левицький, відкрито літературно-меморіальний музей і встановлено пам’ятник письменнику.

 

Література

 

Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість [Текст]: зб. Всеукр. наук. конф., [Черкаси], 25 – 27 верес. 2008 р. /М-во освіти і науки України та ін.; [відп. Ред.. В.Т. Поліщук]. – Черкаси. – [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 549 с.

Хаврусь, С.Л. На екрані – твори Нечуя-Левицького та його Стеблів [Текст]: літ.-мист. розвідки, нариси та замальовки /Сергій Хаврусь. – Черкаси: Кур’єр, 2006. – 55 с.: фотогр.

Кодлюк, Я.П. Іван Нечуй-Левицький [Текст] /Я.П. Кодлюк, Г.С. Одинцова //Кодлюк Я.П. Сто двадцять розповідей про письменників. – К.: Наш час, 2006. – С. 96 – 98.

Нечуй-Левицький Іван Семенович (1834 - 1918) [Текст] //Українська педагогіка в персоналіях /за ред. О.В. Сухомлинської. – К., 2005. – Кн. І. – С. 501 – 510.

Студії над життєписом Івана Нечуя-Левицького [Текст]. Вип.1. /Стеблів. держ. літ.-мемор. будинок-музей І.С. Нечуя-Левицького [та ін.]; [ред.. В. Іванців; упоряд. Е. Чернецький]. – [Вид 2-е]. – Біла Церква: Вид. О.В. Пшонківський, 2005. – 36 с.: ілюстр.

Нечуй-Левицький Іван Семенович [Текст] //Провідники духовності в Україні: довід. /за ред. І.Ф. Кураса. – к., 2003. – С. 276 – 277.

Волков, М.К. Іван Семенович Нечуй-Левицький /М.К. Волков //Волков М.К. Відомі і невідомі імена. – Корсунь-Шевченківський, 1999. – С. 19 – 22.