Осадчий Тихон Іванович

(30.06.1866 – 24.12.1945)

економіст

 

 

На світі можна жить без еталонів,

По-різному дивитися на світ:

Широкими очима, з-під долоні,

Крізь пальці, у кватирку з-за воріт.

Від того світ не зміниться ні трохи,

А все залежить від людських зіниць –

В широких відіб’ється вся епоха,

А в звужених – збіговисько дрібниць.


Ліна Костенко

 

 

Костенко, Л. "На світі можна жить без еталонів" : вірш // Костенко Л. Мандрівки серця : поезії. – Київ, 1961. – С. 25.

У контексті минувшини і сучасності України важливе місце посідає знання про життя і долю відомих українців.

Український економіст, земський статистик, громадсько-політичний діяч, письменник Тихон Іванович Осадчий народився 30 червня 1866 року у с. Будище на Звенигородщині. Його батько Іван Осадчий був кріпаком магната П.В. Енгельгардта.

Закінчивши Звенигородське міське училище, Тихон живе у рідному селі, займається самоосвітою. Працюючи секретарем Вільшанської земської управи, заступився за покривджених селян так званого "Вільшанського бунту" 1883 р. Рятуючись від переслідувань, Осадчий тікає на Херсонщину, працює на різних посадах, збирає матеріали для майбутніх книг.

У 1890 – 1897 рр. працює статистиком Херсонського і Сімбірського земств. 1891 року земством було видано книгу Т. Осадчого "Описание Щербановской волости Елисаветградского уезда Херсонской губернии". Крім історії, в книзі докладно розглянуто клімат, топографію, ґрунти, національний склад, побут та етнографічні особливості різних груп населення, його родинні й суспільні відносини. Схвальну рецензію на книгу дав і А. Кримський: "Книжка мусить зацікавити не тільки спеціалістів-етнографів та економістів – писав він, – але й звичайнісінького читача, котрий отаким способом навічі побачить освітлений з усіх боків побут нашого селянства".

Осадчий мріяв про виховання сільської інтелігенції, постачання для села учителів, агрономів, фельдшерів, лікарів. Соціологічні праці "Общественный быт" та оповідання "На службе обществу", "Діти землі", написані у цей період, пронизані мрією визволення селянства його власною культурно-економічною самоорганізацією (артіль, кооперативи і т.п.).

З 1904 року Т.І. Осадчий вчителює на Київщині та Чернігівщині. У с. Пруси (нині Михайлівка Кам’янського раойну) він завідує сільськогосподарською школою, яка розташовувалася в приміщенні колишньої цукроварні. У Прусах Тихон Іванович одружується з учителькою Ганною Олександрівною Лазаревською – донькою відомого українського історика О.М. Лазаревського. У 1906 році Осадчий переїжджає на батьківщину дружини у с. Гирявка (тепер с. Шевченкове Конотопського району), де поринає у практичну діяльність по допомозі селянам. Він очолює місцевий кредитний кооператив, бере участь у всеукраїнських і регіональних кооперативних з’їздах.

В цей час виходять друком такі його праці: "Панські землі і людська доля на Україні", "Українське селянство та його історична доля".

Перу Т.О. Осадчого належать ряд повістей і романів: "Силы деревни", "Борцы за землю и правду", "На грані ХХ століття" та інші.

Особливе місце з-поміж них займає книга про Вільшанський бунт "Борцы за землю и правду: роман-былое из социальной жизни на Украине: эпоха 1881 – 1905 гг.". На неї одразу ж після виходу Тимчасовий комітет у справах друку в Києві наклав арешт. 15 травня 1908 р. постановою Київської міської судової палати весь тираж книжки Осадчого було конфісковано, автора засуджено.

Після Лютневої революції 1917 р. Осадчий брав активну участь у розбудові української державності. Був членом Центрального комітету селянської спілки, членом Центральної Ради. У 1918 році став одним з організаторів Всеукраїнського сільськогосподарського кооперативного союзу "Централ".

1921 року за дорученням Наркому освіти УРСР, Тихон Іванович організовує сільськогосподарську школу в колишньому маєтку поміщика Кочубея в с. Тиниці на Чернігівщині. Ось як описує Тихона Осадчого один із сучасників: "…це була тиха, добра, чуйна людина. Жив у невеличкій кімнаті гуртожитку один, обстановка кімнати була аж занадто спартанською… До нього можна було зайти в будь-який час любому учневі у своїй справі і він усіх уважно вислуховував …нікого не виділяв за класовими чи комсомольськими ознаками, але підкреслено поважав і хвалив за відмінні успіхи у навчанні …любив українські народні пісні, ненавидив стукацтво".

Тихон Осадчий відійшов від активної діяльності через хворобу та трагічну долю зятя – Олександра Янати, відомого українського ботаніка, репресованого 1933 р., трагедія доньки, яка була "как жена известного националиста Янаты в 1933 году вычищена из Сов. Аппарата, как националистка". Наталія Тихонівна Осадча була талановитим ботаніком, автором багатьох капітальних праць з флори України, які не втратили своєї актуальності і в наш час. Проживала в Америці, закінчила життя в злиднях, забута всіма.

Т.І. Осадчий – автор 120 наукових праць, присвячених питанням землеволодіння і землекористування. Розвитку капіталізму він протиставляв ідею ефективного дрібного виробництва селян і ремісників. Для цього пропонував систему державної підтримки дрібного господарства. Сподівався підвищенням культури рільництва, наданням дешевих кредитів, достроковою арендою зробити українського селянина заможним. Вимагав зміцнення середнього господарства – самодостатнього, натурального. Особисто здійснив кілька спроб організації такого господарства, але більшовицький волюнтаризм заперечував такі форми господарювання.

Тихон Іванович Осадчий на схилі літ проживав у Гирявці, одним із перших у селі став жертвою Голодомору 1946 – 1947 рр. Помер 24 грудня 1945 р., похований на сільському кладовищі.

 

Література


Основні праці Т. І. Осадчого

 

Земля и земледельцы в Юго-западном крае (на Украине, Подолии и Волыни) : опыт стат.-экон. исслед. : с прил. моногр. очерка А. А. Савостьянова по двум поселениям Подол. губ. / Т. И. Осадчий. – Киев : Тип. П. Барського, 1899.

Крестьянское надельное землевладение в Херсонской губернии в связи с платежами крестьян / Т. І. Осадчий. – Херсон : Тип. О. Д. Ходушиной, 1894. – 198 с.

Щербановская волость Елисаветградского уезда Херсонской губернии : ист.-этногр. и хоз.-стат. описание / Т. И. Осадчий. – Херсон : Херсон. губ. зем. управа, 1891. – 112 с.

Общественный быт и проекты его улучшения в ХІХ столетии : (очерки по обществоведению) / Т. И. Осадчий. – Москва : Типо-лит. А. В. Васильева и Ко, 1901. – 171 с.

Борцы за землю и правду : роман-былое из социал. жизни на Украине : эпоха 1881 – 1905 гг. / Т. Осадчий. – Киев : Кн. маг. С. И. Иванова и Ко, 1908. – 236 с.

 

Про Т. І. Осадчого


Ганницький, С. Тихон Осадчий – економіст, земський статистик і громадсько-політичний діяч / Сергій Ганницький // Вісімнадцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах. – Черкаси, 2008. – С. 37 – 40.

Осадчий Тихон Іванович // Провідники духовності в Україні : довід. / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ, 2003. – С. 511 – 512.

Хоменко, В. "Крамольна" книга Тихона Осадчого // Хоменко В. Пам’ять. – Київ, 2013. – С. 33 – 35 ; Шевченків край. – 1985. – 9 лип.

Ставна, С. Крізь терни знівеченої долі : [про дочку Т. Осадчого вченого-ботаніка Наталію Осадчу] / Слава Ставна // Прес-Центр. – 2009. – 14 січ. – С. 28.

Жук, П. Та й на горенько вродилась : [Т. Осадчий та його дочка Н. Осадча] / Петро Жук // Село і люди. – 1994. – Верес. (№ 37). – С. 6.

Осадчий Тихін Іванович [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Текст. дані. – Режим доступу: www.uk.wikipedia.org/wiki/ Осадчий Тихін Іванович (дата звернення: 20.04.2015). – Назва з екрану.