Поліщук Володимир Трохимович

(17.12.1953)

літературознавець, критик, публіцист

 

 


Народився 17 грудня 1953 року у с. Сердюківка Смілянського району. Закінчив Черкаський педінститут і аспірантуру при Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України та Національної спілки краєзнавців України.

Основний вектор зацікавлень Володимира Поліщука і як науковця, і як критика, і як просвітника – літературна Черкащина. Це – справжній літописець літературної слави нашого краю.

Володимир Поліщук бере також найдієвішу участь у громадсько-культурному житті університету, міста, області. Він – голова обласної письменницької організації, голова конкурсної комісії з присудження всеукраїнських літературних премій імені Т. Осьмачки й В. Симоненка, голова університетського осередку товариства «Просвіта».

Найповніше реалізує себе Володимир Поліщук у фундаментальній науці. Його перу належать близько п’ятиста публікацій у різних періодичних виданнях України та зарубіжжя, зокрема більше 20 книжок, серед яких 5 монографій, понад 10 збірників наукових праць. Він – один з авторів академічної «Історії української літератури ХХ століття», шеститомної Шевченківської енциклопедії.

Серед найбільших наукових захоплень Поліщука – багатогранна і мало вивчена прозова спадщина нашого земляка Михайла Старицького. Їй він присвятив три  монографії.

Ще одне постійне коло наукових інтересів Поліщука – шевченкознавство. Він став організатором і залишається незмінним керівником Черкаського наукового центру шевченкознавчих досліджень, який діє і університеті під егідою Інституту літератури НАН України. Він є редактором унікального альманаху – щорічника «Шевченків світ».

Творчі здобутки Володимира Поліщука високо поціновані. Він відзначений обласною літературно-краєзнавчою премією ім. М. Максимовича (1997 р.), Міжнародною українською премією імені О. Гірника (2003), Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. І.С. Нечуя-Левицького (2004), літературно-мистецькою премією ім. М. Старицького (2004), літературною премією «Благовіст» (2009), премією ім. І. Огієнка (2011). Крім того, він авторитетний професор, удостоєний звання відмінника освіти України.

 

Література

 

Праці В.Т. Поліщука

 

Вибране. [Т.]1. Мій Михайло Старицький / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 352 с. – Містить бібліогр.

Вибране. [Т.]2. Розстріляні таланти (Репресовані письменники Черкащини) / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 417 с. – Містить бібліогр.

Вибране. [Т.]3. Під прапором неба / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 324 с. – Бібліогр. : с. 52–53, 81.

Василь Захарченко : штрихи до творчого портрета / Володимир Поліщук. – Черкаси : Сіяч, 1997. – 55 с.

Зі студій над класиками : літературознав. ст. / Володимир Поліщук. – Черкаси : Брама, 2001. – 162 с.

Від Мономаха до Сковороди : (давнє письменство і Черкащина) / В. Т. Поліщук. – Черкаси, 1995. – 59 с.

Від Григорія Сковороди до Раїси Троянкер. Повернення і відкриття : статті. Кн. 2 / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А.. 2012. – 357 с.

Література рідного краю : (літ. Черкащина) : підруч. і бібліогр. дод. / В. Т. Поліщук, М. П. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 473.

Мій Василь Доманицький / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 163 с. – Містить бібліогр.

Мій Михайло Максимович / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 85 с. – Містить бібліогр.

Мій Павло Филипович : до 125-річчя з дня народж. / Володимир Пліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 169 с. – Містить бібліогр.

Мій Тодось Осьмачка / Володимир Поліщук. – Чабаненко Ю. А., 2016. – 106 с. – Містить бібліогр. Новелистика Михайла Старицького : монографія / Володимир Поліщук. – Черкаси : Брама, 2002. – 136 с.

Повісті Михайла Старицького : моногр. дослідж. / Володимир Поліщук. – Черкаси : Брама, 2003. – 156 с.

Художня проза Михайла Старицького : проблематика й особливості поетики романів і повістей письменника : монографія / Володимир Поліщук. – Черкаси : Брама, 2003. – 375 с.

Повернення і відкриття : статті /Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008 – 248 с.

Про класиків, неокласиків і сучасників /Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. – 358 с.

Франкознавчі студії / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 152 с. – Містить бібліогр.

Шевченківські студії /Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю. А.. 2015. – 259 с. – Містить бібіогр.

 

Про В. Т. Поліщука

 

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук. пр. [Спец. вип.] : до 60-річного ювілею літературознавця, доктора філол. наук, професора В. Т. Поліщука / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. т-ва ім. Т. Шевченка в Черкасах ; [редкол. : В. Т. Поліщук та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 421 с. – Містить бібліогр.

Володимир Поліщук : крізь роки, слова і справи : бібліогр. покажч. /Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. обл. орг. Нац. спілки письм. України [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 127 с. : іл.