Тимківський Василь Федорович

(1781 – 1832)

державний діяч і письменник

 

 

Рід Тимківських бере початок від козака Бубнівської сотні Переяславського полку Тимка Антоновича. Родовий маєток Тимківських знаходився на хуторі Згарському, що на схід від Золотоноші (тепер с. Богуславець Золотоніського району).

У 1781 році у родині полкового осавула Федора Назаровича народився син – Василь Федорович Тимківський, майбутній поет, перекладач і губернатор Бессарабії.

Початкову освіту здобув у школі при Благовіщенському монастирі в Золотоноші за методикою, встановленою ще святим Кирилом – філософом, першовчителем слов’янским. Вищу освіту отримав у Київській духовній академії, де захопився літературою. Мріяв про університет і про майбутню долю поета. Ще на студентській лаві займався перекладами з іноземних мов і писав вірші.

У 1801 році Василь Федорович вступив до Московського університету. У Москві подружився з однодумцем – поетом Жуковським, який дав високу оцінку творчості Тимківського. Здібного юнака захопив цікавий вид літературної діяльності – оспівування історії російської на прикладах видатних осіб. Уже в 1806 році виходить його книга «Жизнь графа Миниха», яка  мала започаткувати серію біографій історичних діячів Росії.

У 1810 році В.Ф. Тимківський вступив на державну службу до Канцелярії державної ради.

Під час війни з Наполеоном складав маніфести та інші документи від імені російського царя, будучи його секретарем.

Займав посади: правителя канцелярії при уповноваженому наміснику Бессарабії, начальника обох відділень Азіатського департаменту МЗС, голови Оренбурзької прикордонної комісії, пізніше його було призначено губернатором Бессарабії (1826 – 1828).

1816 року написав «Історію Бессарабії», але ця праця загинула під час повені в Санкт-Петербурзі, як і інші рукописи та подорожні записки про Кавказ.

У 1804 році В.Ф. Тимківський опублікував переклад «Путешествие Морица по Англии».

Василь Тимківський помер ранньою і раптовою смертю у 1832 році в Петербурзі.

 

Література

 

Жук, В.М. Тимківські / В.М. Жук // Києво-Могилянська академія в іменах XVII – XVIII ст. – К., 2001. – С. 530 – 533.

Дробний, І. Брати Тимківські – предтечі М.О. Максимовича // Дробний І. за пагорбами літ : Поезія. Літературознавство. Публіцистика. Спогади. – Черкаси, 2006. – С. 196 – 204.

Максимович, М.А. Воспоминание о Тимковских / М.А. Максимович // Киев. Старина. – 1898. – Т. 63, №11. – С. 254 – 272.