Юркевич Памфіл Данилович

(28.02.1826 – 04.10.1874)

учений-філософ, мислитель, педагог

 

 

Памфіл Данилович Юркевич, син православного священика, народився 28 лютого 1826 року у с. Ліплявому Канівського району. Початкову школу він закінчив в рідному селі, а середню – гуманістичну й богословську – в Полтавській духовній семінарії. В 1847 році Юркевич вступив на студії в Київській духовній академії, які закінчив у 1851 році. Того ж року він був призначений на кафедру філософії в Київській академії, а 1852 року здобув науковий ступінь магістра. В той час Юркевич виявився найбільш кваліфікованим викладачем філософії в усій Російській імперії. За свої досягнення був визнаний бакалавром Академії, а 1853 року його було вшановано спеціальною грамотою Священного Синоду.

З 1854 по 1857 рр. – асистент інспектора Академії, з 1857 р. – викладач філософії та німецької мови. З 1861 р. Юркевич був переведений до Московського університету професором на кафедру філософії. Там, крім філософії, він викладав педагогіку в Учительській семінарії, а також давав публічні виклади про матеріалізм. У 1869 р. Юркевича було призначено деканом історико-філологічного факультету, і на цій посаді він був до своєї передчасної смерті, що настала в Москві, 4 жовтня 1874 року.

П.Д. Юркевич – філософ глибоких ідеалістичних переконань, свідомий і послідовний противник матеріалістичної філософії.

 

Твори

 

Юркевич, П. Історія філософії права; філософія права; філософський щоденник /П. Юркевич. – Вид. 2-ге. – К.: Укр. світ, 2000. – 756 с.

Юркевич, П.Д. Вибране /П.Д. Юркевич; передм. А.Г. Тихолаза. – К.: Абрис, 1993. – 416 с.

Юркевич, П.Д. Философские произведения /П.Д. Юркевич; вступ. ст. А.И. Абрамова. – М.: Правда, 1990. – 670 с.

Юркевич, П. Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого /П. Юркевич //Хроніка. – 2000. – 2000. – №39 – 40. – С. 563 – 586.

 

Література

 

Мозгова, Н.Г. Феномен П. Юркевича /Н.Г. Мозгова //Мозгова Н.Г. Київська духовна академія, 1819 – 1920: філософський спадок. – К., 2004. – Розд. 9. – С. 189 – 208.

Ярмусь, С. Памфіл Данилович Юркевич – християнський філософ /С. Ярмусь //Черкаський край – земля Богдана і Тараса. – К., 2002. – С. 606 – 612.

Пироженко, Л. Погляди Памфіла Юркевича на освіту і виховання /Л. Пироженко //Шлях освіти. – 2003. – №1. – С. 43 – 46.

Рождественский, Ю. Нескорений часом: вступ до біографії Памфіла Юркевича /Ю. Рождественский //Психолог. – 2003. – Верес. (№36). – С. 10 – 20.

Жук, П. «Я заблудився в дорозі…»: до 180-річчя філософа П.Д. Юркевича /П. Жук //Земля Черкаська. – 2007. – 4 трав. – С. 3.