Загальна інформація про ГО «ЧОВ УБА»

Image

Громадська організація «Черкаське обласне відділення Української бібліотечної асоціації» (ГО «ЧОВ УБА») створена у 2010 році. Відділення є відокремленим підрозділом (місцевим осередком) Громадської організації «Всеукраїнська громадська організація Українська бібліотечна асоціація» (ГО «ВГО Українська бібліотечна асоціація»), що об’єднує на добровільних засадах осіб, які професійно пов’язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю та зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.

Основною метою діяльності ГО «ЧОВ УБА» є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпечення права читачів та споживачів інформації на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів ГО «ЧОВ УБА».

План роботи відділення

Основні завдання ГО «ЧОВ УБА»:

 

  • сприяння доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;
  • сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як центру інформації та осередку культури, привернення уваги суспільства до її проблем;
  • сприяння вдосконаленню законодавства з питань, що стосуються бібліотечної справи і доступу громадян до інформації;
  • сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування при вирішенні питань, що зачіпають права та законні інтереси членів ГО «ЧОВ УБА»;
  • сприяння підвищенню престижу бібліотек;
  • інформування громадськості з проблем галузі та шляхів їх вирішення;
  • координація діяльності членів для досягнення мети та вирішення завдань ГО «ЧОВ УБА»;
  • сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації молодих бібліотекарів, у тому числі членів ГО «ЧОВ УБА», з метою впровадження молодіжної політики;
  • сприяння правовому та соціальному захисту інтересів членів ГО «ЧОВ УБА»;
  • представництво членів ГО «ЧОВ УБА» у відносинах з підприємствами, установами, організаціями.

Членами ГО «ЧОВ УБА» можуть бути:

 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та визнають Положення про ГО «ЧОВ УБА», професійно пов’язані з бібліотечною справою чи виявляють цікавість до неї, поділяють цілі і завдання ГО «ЧОВ УБА», сприяють їхній реалізації та підтримують ГО «ЧОВ УБА» матеріально.

Членство в організації є індивідуальним, але може бути і колективним та базується на добровільних засадах. Колективними членами можуть бути колективи підприємств, установ, громадських організацій, які визнають Положення відділення.

Керівний орган ГО «ЧОВ УБА»

 

Вищим керівним органом ГО «ЧОВ УБА» – є Конференція. У період між Конференціями керівництво діяльністю ГО «ЧОВ УБА» здійснює Президія ГО «ЧОВ УБА».

Президія складається з голови, заступника голови, секретаря і членів Президії.

Склад ГО «ЧОВ УБА»:

Посада ПІБ Місце роботи
Голова президії ЧОВ УБА Дядик Людмила Дмитрівна Директор КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради
Заступник голови Ушакова Лідія Володимирівна Директор КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради
Член Президії Чорнобривець Валентина Михайлівна Заступник директора КЗ «Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка» Черкаської обласної ради
Член Президії Вітавська Наталія Дмитрівна Завідувачка науково-методичного відділу КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради
Член Президії Мошенець Наталія Олександрівна Заступник директора КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради
Член Президії Шор Олена Львівна Директор Черкаської міської центральної бібліотеки імені Лесі Українки
Секретар Римська Оксана Геннадіївна Головний бібліотекар відділу електронної бібліотеки КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради
Посада ПІБ Місце роботи
Голова Ревізійної комісії Зимовець Алла Юріївна Завідувачка науково-методичного відділу КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради
Член Ревізійної комісії Сивак Світлана Сергіївна Завідувачка відділу документів з гуманітарних та природничих наук КЗ «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради
Член Ревізійної комісії Вербівська Катерина Іванівна Завідувачка відділу читальних залів КЗ «Обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка» Черкаської обласної ради

Наші партнери:

Image
Image
Image
Image